Anvandarvillkor

essa termer(“Villkor”) berättar reglerna för användning av vår hemsida  finansutskottet.se  ( vår ‘Site’ ).

Genom att använda vår hemsida accepterar du dessa villkor

Genom att använda vår S , bekräftar du att du accepterar dessa användarvillkor och att du godkänner att följa dem.

Om du inte godkänner dessa villkor måste du inte använda vår S ite.

Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida referens.

Det finns andra villkor som kan gälla dig

Dessa användarvillkor hänvisar till följande ytterligare villkor , som alltså gäller för din användning av vår S ite:

  • Vår Integritetspolicysom anger vilka villkor vi behandlar alla personuppgifter vi samlar in från dig eller som du ger oss.
  • Vår Cookie Policy som innehåller information om cookies på vår S ite.

Vi kan göra ändringar i dessa villkor

Vi ändrar dessa villkor från tid till annan. Varje gång du vill använda vår S ite, kolla dessa villkor såatt du förstår de villkor som gäller vid den tiden.

Vi kan upphäva eller återkalla vår hemsida ELLER TERMINERA ÅTGÄRD

Vår S ite görs tillgänglig kostnadsfritt.

Vi garanterar inte att vår S , eller något innehåll på det, alltid kommer att vara tillgängligt eller vara oavbruten. Vi kan tillfälligt upphäva eller återkalla eller begränsa tillgängligheten för alla eller några av våra produkter av affärs- och driftsskäl. Vi kommer att försöka ge dig rimligt meddelande om eventuell upphävande eller återkallelse.

Du är också ansvarig för att t hatten alla personer som besöker vår S ite via din Internet-anslutning är medvetna om dessa användarvillkor och andra tillämpliga villkor och att de överensstämmer med dem.

Vi har rätt att avsluta din tillgång till vår S ite när som helst utan att ange skäl.

HUR DU KAN ANVÄNDA MATERIAL PÅ VÅR WEBBPLATS

Vi är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter i vår S ite och i det material som publiceras på det. Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är reserverade.

Du kan skriva ut en kopia och kan hämta utdrag av alla sidor från vår S ite för din personliga, inte kommersiella användning .

Du får inte ändra papper eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från någon medföljande text.

Vår status (och det för några identifierade bidragsgivare) som upphovsmännen på vår sida måste alltid erkännas.

Du får inte använda någon del av innehållet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att erhålla licens från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, samarbetar eller laddar ner någon del av vår S ite i strid med dessa användarvillkor , kommer din rätt att använda vår S- uppsättning upphöra omedelbart och du måste, enligt vårt val, returnera eller förstöra några kopior av materialet du har gjort.

Genom att använda vår S ite garanterar du att du är 18 år och har rätt, auktoritet och kapacitet att ingå och vara bunden av dessa villkor.

LÄS INTE PÅ INFORMATION PÅ DENNA WEBBPLATS

Innehållet på vår hemsida , eller någon information som vi tillhandahåller dig, tillhandahålls endast för allmän information. Det är inte tänkt att utgöra råd som du borde lita på. Du måste skaffa professionell eller specialistrådgivning innan du tar eller avstår från någon åtgärd med utgångspunkt i innehållet på vår sida .

Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på vår S ite, vi gör inga utfästelser, garantier eller garantier, vare sig uttryckliga eller im plied, att innehållet på vår S ite är korrekt, fullständig eller aktuell.

VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR WEBBPLATSER VI LÄNDER TILL

Om vår sida innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, är dessa länkar endast tillgängliga för din information och vi är inte ansvariga för innehållet på tredje parts webbplatser som är åtkomliga på egen risk. Sådana länkar bör inte tolkas som godkännande av oss av de länkade webbplatser eller information eller tjänster du kan få från dem.

Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser.

VÅR ANSVAR FÖR FÖRSÄLJNING ELLER SKADOR SOM SKADAS AV DIG

Det material som finns på webbplatsen eller någon information som vi ger dig är endast i informationssyfte och utgör inte råd och du bör använda ditt eget omdöme innan du gör eller inte gör något på grund av vad du ser. Vi ger inga garantier av något slag i förhållande till materialet på webbplatsen.

Vi utesluter vårt ansvar till dig i den utsträckning som tillåts enligt lag och ansvarar inte för några kontakter med tredje part som länkar till denna webbplats. Vi utesluter inte eller begränsar oss på något sätt vårt ansvar gentemot dig var det är olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet eller vårdslöshet hos våra anställda, ombud eller underleverantörer samt för bedrägeri eller bedräglig förvrängning.

Observera att vi ger bara vår S ite för inhemska och privat bruk. Du godkänner att du inte använder vår Si te för kommersiella eller kommersiella ändamål, och vi har inget ansvar för dig för förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

Vi är inte ansvariga för virus och du får inte införa dem

Vi garanterar inte att vår S ite kommer att vara säker eller fri från buggar eller virus.

Du är ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, datorprogram mes och plattform för att få tillgång till vår S ite. Du bör använda ditt eget virusskyddsprogram.

Du får inte missbruka vår S ite genom att medvetet införa virus , trojaner , maskar eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka g ain obehörig åtkomst till vår webbplats, den server där vår S ite lagras eller någon server, compute r eller databas kopplad till vår webbplats. Du får inte angripa vår S ite via en attack av denial-of-service eller en distribuerad denial-of-service-attack. Genom att bryta mot denna bestämmelse, skulle du begå brott enligt lagen om dator missbruk 1990. Vi kommer att rapportera ett sådant brott mot de behöriga brottsbekämpande myndigheterna och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet med dem. I händelse av en sådan överträdelse upphör din rätt att använda vår S ite omedelbart.

Regler om länkar till vår hemsida

Du kan länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det.

Du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att det föreslås någon form av förening, godkännande eller godkännande från vår sida där ingen finns.

Du får inte upprätta en länk till vår hemsida på någon webbplats som inte ägs av dig.

Det är inte säkert att vi inte får rama på någon annan sida , och du får inte heller länka till någon del av vår sida utan hemsidan.

Vi förbehåller oss rätten att återkalla kopplingstillstånd utan föregående meddelande.

VEM VI ÄR OCH HUR KONTAKTA OSS

Finansutskottet.se är ett handelsnamn för Clicksco Digital Limited. (” Vi” , ” Us ” ). Vi är registrerade i Jers ey under företagets nummer 114200 och vårt säte på 15 Esplanade, St Helier , Jersey JE1 1RB.

VILKA LANDS LAGER ÄR GÄLLER TILL NÅGON DISPUTER?

Om du är konsument, observera att dessa användarvillkor , deras ämne och deras bildning regleras av engelsk rätt. Du och vi båda är överens om att domstolarna i England och Wales kommer att ha exklusiv behörighet i förhållande till eventuella tvister.